Podle čeho vybrat vhodný design

Solidpixels nabízí devět různých designů a neustále vznikají další, které vám nabízejí nové možnosti. Jaké hlavní rozdíly v designech jsou a podle čeho vybrat ten správný pro svůj web?

Před výběrem designu si pojďme položit pár základních otázek:

  1. kolik stránek potřebuji mít v hlavní navigaci?
  2. jakou má moje logo podobu, jak s ním chci pracovat?
  3. potřebuji mít v hlavní navigaci konverzní položku?
  4. jak velké množství obsahu mám?

Vhodná volba designu vám pomůže s prezentací a zacílením na vaše návštěvníky. Všechny designy jsou pouze výchozím bodem vašeho webu. Stránky, obsah, fonty, barvy - to vše změníte podle vašeho přání. Nevybírejte design podle funkcionalit, ty jsou pro všechny designy sdílené.

Designy s horizontální navigací

Všechny tyto designy vám představují přehlednou navigaci v horizontální liště. Zda je menu roztažené přes celou šířku monitoru nebo je naopak pouze na šířku obsahu webových stránek, již nastavujete v administraci. Minimalistický design Metro má předpřipravenou konverzí položku v menu, díky které snadno ukážete hlavní akci na vašem webu. Do horizontální navigace vyberte opravdu pouze klíčové stránky, hodně položek nevypadá hezky ani nepohámá v orientaci (na stránky, které se do navigace nevejdou můžete odkazovat v obsahu webu).

Designy s vertikální navigací

Pokud se vám více líbí designy s vertikální navigací, jsou tu pro vás Summit a Vintage. V designech s navigací po straně, lépe najde uplatněné logo větších rozměrů na výšku, které v horizontální navigace vždy bude zmenšeno, aby zapadlo do velikosti lišty. Design Vintage má v úvodní fotografii předpřiravenou šipku pro scrollování na další sekci webu.

Vertikální navigace je také vhodnější pro web s větším množstvím stránek.

Design s navigací na středu

Design Equilibri je jedinečný barevným rámečkem, který je kolem obsahu celého webu. Zároveň je to jediný design, který nabízí navigaci zarovnanou na střed. Opět vhodný pro prezentace s důrazem na velké logo. Zároveň má tento design zúžený prostor pro obsah, myslete na to při tvorbě textů.

Designy se speciálními efekty v navigaci

Athletic je design, který má horizontální navigaci připnutou na spodní liště prohlížeče. Při scrollování se lišta posune na horní hranu a tam se uchytí, zůstává tak při scrollování po celém webu. Také má položky menu vycentrované narozdíl od všech ostatních designů s horizontální navigací.
Studio má navigaci schovanou v tzv. "hamburgeru", po kliknutí se obrazovka překryje lighboxem s výběrem položek z navigace. Ty najíždějí ze spodu obrazovky. Studio má také speciální hover na obrázcích, které se při najetí překryjí poloprůhledný bílým obdélníkem.

Oba tyto designy prezentují moderní design a inovaci. Svojí unikátnostní podpoří vaši jedinečnou prezentaci.

Jakýkoliv design může posloužit pro webové stránky s rozvětvenou strukturou nebo i pro jedinou scrollovací stránku, na které jsou umístěny kotvy. Každý design má řadu nastavení, díky kterým vytvoříte unikátní vzhled vašeho webu (od změny barevnosti, přes nastavení typografie). Veškeré aktualizace jsou ale sdílené a žádný z designů není o nic ochuzen.